Bestyrelse pr. 26. februar 2020

 


John Errebo Jensen
Formand

Ansvarsområder: 
Sponsor
Pistol 25 meter
Pistol 50 meter


Carsten Klich
Næstformand

Ansvarsområder:
Riffel 50 meter


Ib Henriksen
Kasserer

Ansvarsområder:
DGI-kontakt
Hjemmeside
Riffel 10 meter
Riffel 15 meter


Jens Chr. Been

Ansvarsområder:
Event manager
Pistol 10 meter


Johnny Johansson

Ansvarsområder:
Skoleskydning
Veteran riffel
Riffel 200 meter
Riffel 300 meter


Kaj Pedersen

Ansvarsområder:


Lars Borre

Ansvarsområder: 
Pistol 15 meter


Svend Erik Frederiksen
Suppleant – Riffel


Karl Christoffersen
Revisor


Per Lohse Hansen
Revisor


Lisbeth Pedersen
Suppleant – Revisor

Lukket for kommentarer.