Pistol Lokalt

Tidspunkt Stævne 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Primo Januar Maribo Åben, 10m Dag1
Dag2
Dag3
Dag4
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Primo Februar Amts-Mesterskab /
Landsdelsmesterskab, 15 meter
OK  OK OK OK OK OK OK OK
Primo Februar Ø-Stævne 15 m, std. + luft OK OK OK OK OK OK OK
Medio Februar Falling Target Cup i Maribo, 10m

OK OK OK OK OK
Medio Februar Maribo Åben, 15 m std. + luft 2013 i november OK OK
Ultimo Februar LF-Mesterskaberne, 15m OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Hele Vinteren Rangliste i Kantskydningen, 15 meter OK OK OK OK OK

OK

OK OK
Medio Maj Musse Åben, 25m + 50m OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Ultimo Juni Ø-Stævne, 25m  — OK
Ultimo Juni AMT-Mesterskab, 25m – Landsdelsmesterskab 25m OK OK OK OK OK OK OK OK
Primo August LF-Mesterskaberne, 25m + 50m OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Primo November Tingsted Åben 10 meter luft OK OK OK
Primo November Tingsted Åben 15 meter luft OK
Ultimo November LF-Mesterskaberne, 10m OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Lukket for kommentarer.